Akustik'in İnsan Üzerindeki Etkileri | Degisimehazirim.com
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın
 

Akustik’in İnsan Üzerindeki Etkileri

 

Doğduğumuz andan itibaren kullanmakta olduğumuz mucize duyumuz işitmek…

Havadaki titreşimler yani ses dalgaları, insanın çevre ile etkileşim kurduğu en önemli duyularındandır.  24 saat aralıksız çalışan kulakları sayesinde insan bilinci çevresinde olan olayları fark eder. İnsanın işitme duyusu sürekli çalışarak bilinci ve bilinçaltına hizmet eder. Bu duyumuzu daha yakından inceleyelim:

Genel olarak orta yaşta bir insan 20Hz ile 20KHz frekans aralıklarındaki sesleri duyar. Bu bilgi yıllar önce odyometri uzmanları tarafından birçok insan arasında denenerek elde edilmiştir. Her frekans aralığında insan bilincinin sesi hissedip hissedemediği ve az ya da çok mu hissettiği sorulmuş, bunun sonuçları derlediği zaman insan bilincinin duyabildiği(şuurlu algı) frekans aralığı tespit edilmiştir. Akustik ile insan psikolojisi arasındaki ilişkiyi inceleyen alan Psikoakustik’tir.

1940’lı yıllarda uygulanmaya başlayan ses ile tedavi temelde insan bilincini ve bilinçaltını olumlama methodlarındandır. Dönem içerisinde bu methodlar değişiklik göstererek birçok problemde önemli motivasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde yaşayan tüm canlılar, hava ya da su ortamlarında(elastik ortam) yayılmakta olan titreşimleri hissederek doğa tepki verir, bütünleşirler.  İnsan bilinci yıllar boyunca, canlılar, doğa ve çeşitli nedenlerle oluşan seslere anlam yükleyerek sürekli bir kayıt halindedir. Bu süreçte insan bilinçaltında çeşitli frekanslar sesler, çeşitli anlamlar kazanmaktadır. Örneğin düşük frekanslı(ritim) müzikler sakinlik hissiyatı oluştururken yüksek frekanslı müziklerde hareketlilik hissiyatı oluşmaktadır.

Bir kapağı olmayan kulağımız ve bedenimiz ile işittiğimiz titreşimler yıllar boyunca davranışlarımızı ve tepkilerimizi etkilemiş, etkilemeye devam etmektedir. Kuş ve nehir seslerini duyduğumuz zaman elde ettiğimiz mutluluk hissiyatı bu nedenle tesadüf değildir.

Bio Frekans yöntemleri akustik fiziği ile insan davranışlarını değerlendirerek en uygun teknikleri uygulamaktadır.

 

Tavsiye Edilen Konular:

Konuyla İlgili Etiketler:

Bir Cevap Yazın