Kişilik bozuklukları çeşitleri ve tedavi şekilleri 1 | Degisimehazirim.com
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın
 

Kişilik bozuklukları çeşitleri ve tedavi şekilleri 1

KİŞİLİK BOZUKLUKLARI

Kişilik Bozukluklarının anlaşılması için öncelikle kişilik kavramının anlaşılması gerekmektedir. Kişilik, doğum öncesi, doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel, ruhsal, öğrenme ve toplumsallaşmayla biçimlenen bizi diğerlerinden ayıran tüm özelliklerimizdir. Tabi ki burada bir insanın kişiliği ve kişilik bozukluğunu iyi tanımlamak gerekir. Eğer kişiliğimize ait özellikler bizim toplumsal uyumumuzu, düzenli iş hayatımızı, toplumsal ilişkilerdeki sürekliliği bozması ve bunun uzun bir süre bulunması gerekir.

 

Kişilik Bozukluklarında Sık Görülen Ortak Özellikler

Çocukluktan ve ilk ergenlikten beri var olması,

Belli bir toplum içerisinde uyumlu sayılabilecek davranışlardan sapması, topluma aykırı davranışlar gösterebilmesi,

Kişinin kendi davranışlarından yakınmaması ve değişmek için çaba göstermemesi

Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması

Kişinin zihinsel yapısında, duygulanımında ve düşünce yapısında belirgin bozukluğun olması

Toplum içinde, iş yaşamında ilişkilerinde belirgin bozulmaya neden olması

Genellikle kişinin kendisi için bir problem olarak algılanmaması sayılabilir.

 

Kişilik Bozukluklarının Toplumdaki Yaygınlığı

Toplum içerisinde kendileriyle ilgili olarak bir problem hissetmedikleri için genellikle kişilik bozukluklarını saptamak zordur. Ancak değişik hastalıklara eşlik etmesi nedeniyle sık rastlanılan bir rahatsızlıktır.

 

Kişilik Bozukluklarının Oluş Nedenleri

Kişilik bozuklukları aslında sadece tek bir nedene bağlı değil bir çok nedenin bir arada bulunması şeklinde ortaya çıkmaktadır. Kişilik Bozukluklarında ikizler ve evlat edinilen çocuklar arasında yapılan araştırmalar kalıtımsal etkenlerin olduğunu gözler önüne sermiştir. Ayrıca doğum öncesinde, doğum sırasında, doğum sonrasında merkezi sinir sistemimizi etkileyen durumlar kişilik bozukluklarına zemin hazırlayabilirler. Örneğin, çocuklukta dikkat eksikliği olan çocuklarda antisosyal kişilik riskinin daha yüksek olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte Kişilik Bozukluğunu gelişmesinde aile ve toplumsal çevreninde önemli rolü olduğu bilinmektedir. Düzensiz, düşük sosyo-ekomik özellikleri bulunan, parçalanmış ailelerde antisosyal kişilik bozukluğu oluştuğu görüşü yaygındır. Çok ağır baskıların, cezalandırıcı tutumların altında yetişen çocuklarda aşırı uysal, çekingen kişilik ve antisosyal kişilik gelişebilir.

 

Kişilik Bozukluklarının Türleri

Dışarıdan bakılınca garip, sıra dışı kişi izlenimi uyandıran Küme A: Paranoid, Şizoid, Şizotipal kişilik bozuklukları,

Dışarıdan bakılınca kural tanımaz, bencil  özellikleri uyandıran Küme B: Antisosyal, Sınır(Borderline), histrionik, narsisisik kişilik bozuklukları

Dışarıdan bakılınca bunaltı, korku gibi özellikleri gösteren Küme C: Çekingen, Bağımlı, Obsesif-Kompulsif, Pasif-Agresif kişilik bozuklukları bulunmaktadır.

Tavsiye Edilen Konular:

Konuyla İlgili Etiketler:

Bir Cevap Yazın