Kuantum Düşünce Yöntemi: Pozitif ve Negatif Temel İnançlar | Degisimehazirim.com
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın
 

Kuantum Düşünce Yöntemi: Pozitif ve Negatif Temel İnançlar


İnsan doğası tümüyle pozitif temel inançlarla paralel işleyebilecek kapasitede, yani evrenle bir bütün olarak harmoni içinde yaşayabilmektedir.

Söz konusu harmoni, insanın ruhunun sonsuz gücünü görebilmesi demektir. Özgüven, özsaygı, sevgi, sıcaklık, mutluluk ve başarıdır.

Bu gerçeğe rağmen neden negatif temel inançlarla dolu ( negatif çekirdek inançlar ), mutsuz başarız ve evrenle bir bütün olarak yaşayamama söz konusudur?

Bu sorunun cevabını verebilmek için zihnimize çocukluğumuzdan bugüne bilinçaltı düzeyinde kendimiz ve çevremiz ile ilgili kodladığımız/kodlattırdığımız pozitif ve negatif temel inançlarımızı irdelemek durumundayız.

 En Temel İnanç :

+ Ben beden ile donatılmış, beden üstü ruhsal varlığım

–  Ben bir bedenim

İnsan varlığı kendini ifade etmek, içinde yatan devasa yetenek ve kapasitesini dışarıya yansıtmak için sahip olduğu bedeni kullanır; ruhunun enerjisini bu kanalla dışarı vurur. Tarih boyunca, bu bedenin ona sunduğu nimetlerden yararlanarak, içindeki enerjiyi dışarı vurmasını sağlamıştır.

Fakat insan aynı zamanda unutkandır ve yaşadığı toplumun değişen söylemleri ile sosyalleşme prosedürüne tabi tutulur. Peki kabul görmüş, değişen söylemler, insan doğasına aykırı, materyalist ağırıklı normları içinde bulunduruyorsa ruhsal varlik olan insanı nasıl etkiler?

İnsan bir zaman sonra beden üstü bir varlık olduğunu unutur, kendisini bir beden olarak algılamaya başlar.

Bir diğer deyişle, bilinçaltına kodlama yapar; “Ben bir Bedenim” söylem bütününü benimser.

Fakat “beden” yaşlanır, çirkin olur, hasta olur ve ölür. Kısacası beden kırılgan, süreksiz ve sınırlıdır. Farklı maddi katkılara bağımlıdır. Yemek yemek zorundadır. Korunmak durumundadır. Bu şekilde insan beden üstü, ruhsal bir varlık olduğunu unutur ve kendini biyolojik sınırlamalara indirger. Bunun sonucu olarak insan kendinde yatan gerçek gücü tanıyamaz hale gelir. Gücünü bedeni ile sınırlar. Bedenin yukarıda belirtilen özelliklerinden dolayı, insan, korkak, özüveni eksik, zayıf ve çaresiz bir varlığa dönüşür. İşte, bilinçaltına kodlanan bu temel (negatif) inanç, diğer tüm negatif inançların kaynağını oluşturur.

Bunu değiştirmek için, zihnimize kodladığımız/kodlattırdığımız düşünce kalıplarını değiştirmek durumundayız.

Buna karşın insanın ruhsal varlığı, sonsuz ve kusursuzdur. Tahrip edilemez.  Zamana veya mekana tabi değildir, sonsuz özgürlüğe sahiptir. Kısacası, beden ile karşılaştırılamayacak derecede tercih edilesi bir güç kaynağıdır. Herşeyden öte, tüm evrenle bütündür, harmoni içinde yaşar, mutluluk ve başarı için yaşar. Olumsuzluk bilmez, bilemez, ziraa insanın gerçek doğası olumsuzluklardan çok uzakdır.

İşte diğer tüm pozitif temel inançların kaynağında, bu pozitif temel inanç yatar.

Kuantum Düşünce

 

 

Tavsiye Edilen Konular:

Konuyla İlgili Etiketler:

Bir Cevap Yazın