NLP: Kalibrasyon | Degisimehazirim.com
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın
 

NLP: Kalibrasyon

NLP – KALİBRASYON

Zamanla oluşan kendimize özgü algılarımız (perception) çevremizin veya dışardaki dünyanın bilincimizde temsil ediliş şeklini, bir başka deyişle neyi nasıl görüp nasıl tepki vereceğimizi devamlı etkilemektedir.

Öncelikle iki kişinin iletişiminin %7sinin sözler, %38inin tonlama ve geri kalan %55 inin beden dilinden oluştuğunu belirtelim.

Dolayısıyla kişiler arasındaki etkileşimde veya iletişimde, hangi sözlerin kullanıldığından ziyade bu sözlerin nasıl söylendiği veya davranış şeklinin nasıl olduğu önem arz etmektedir. Bunun başlıca sebebi insan beyninin daha doğrusu bilincinin öncelikli olarak sözsüz uyarıcılar veya sinyaller tarafından uyarıldığı gerçeğidir.

Birçoğumuz karşımızdaki birey ile sohbet erderken, algılarımızı odaklamayı veya dikkatimizi tümüyle kalibre etmeyi (yoğunlaştırmayı) arka plana atarız. Kalibrasyonumuzun düşük olması bizim iyi bir dineleyici, iyi bir pazarlamacı vs olmamızı engellemektedir. Örneğin alım yapmaya niyetli olmayan bir müşterinin eğilimini kalibrasyon eksikliği nedeniyle anlamayan bir pazarlamacı boşuna dil dökecek ve zamanını harcayarak başka fırsatları kaçıracaktır.

Kalibrasyon Uygulaması

Her insan aynı beden diline sahip değildir, dolayısıyla beden dilini herkes için genellemek söz konusu değildir. Örneğin konuşurken kafasını kaşıyan veya gözlerini kırpan her kişinin yalan söylediğini iddia edemeyiz. Dolayısıyla konuştuğumuz veya etkileşim içinde bulundğumuz her bireyi kendi içinde tüm dikkatimizi kalibre ederek  ve algılarımızı açarak analiz etmeliyiz. Analizden çıkacak sonuçlar sözlü ve sözsüz sinyalleri içermelidir. Örneğin telefonu açtığımızda X kişisinin alo deyiş şekli, o kişinin ruh hali hakkında bir çok çıkarımda bulunmamız için yeterli olabiliyor.

Kısacası algısı açık ve yararına olan durumlarda karşıdaki bireyin analizini iyi yapmak, kalibrasyonun yüksek olması ile mümkün olmaktadır. Leb demeden leblebiyi anlama yetenği olarak nitelendirilebileceğimiz kalibrasyon, bireyin algı gücünü temsil etmektedir.

Kalibrasyonun güçlü olmasına ek olarak, her birey beden dili bakımından diğerlerinden bağımsız kalıplara sahip olabileceği için, kişinin davranış şekilleri incelenmelidir.

KALİBRASYON GELİŞTİRME UYGULAMALARI

1. İnsanların etkileşimini içeren kısa bir videoyu 5 dakika boyunca sesini kısarak seyredin. Kişilerin birbiri ile etkileşimde kullandıkları beden dilleri ve bunlara yüklediğiniz anlamları, yani algılarınızı bir kağıda not alın. Daha sonra aynı video fragmanını sesli seyredek, notlarınız ile karşılaştırın.

2. Aynı video fragmanını sesli olarak partnerinizin beden dilini inceleyerek tekrar seyrediniz.

Bu uygulamayı bir partner ile yapmanız, size hem partnerinizin beden dili, hem de sizin algınız ile partnerinizin algısı arasında farklılıkları ve benzerlikleri gösterecektir.

 

Tavsiye Edilen Konular:

Konuyla İlgili Etiketler:

Bir Cevap Yazın