NLP Mantık Seviyeleri | Degisimehazirim.com
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın
 

NLP Mantık Seviyeleri

NLP: MANTIK SEVİYELERİ

 

Mantık seviyeleri, olaylar, olgular, kavramlar, duygular, neden – sonuç ilişkileri v.b. alanlarında düşünmeyi ve bu alanlarla ilgili çeşitli düşünceler öne sürebilmeyi kazandırır. Mantık seviyeleri genel olarak:

 

Çevre (Nerede, ne zaman, sonuçlar?)
Davranış (Ne?)
Kapasite (Nasıl?)
İnançlar ve değerler (Niçin?)
Kimlik (Kim?)
Ruhsal Boyut (Öz)
şeklinde sıralanabilir.

 

Çevre

 

Çevre, bireyselliğimiz dışında kalan her şeydir. Çevrenin insan yaşamı üzerindeki fizyolojik ve psikolojik etkisi zaten bilinmektedir. Kişi yaşadığı ortam doğrultusunda kendine bir kişilik ve karakter oluşturur. Ve oluşturduğu kişilik ve karakter doğrultusunda bir yaşam geçirir. Dolayısıyla çevre kişinin hayat standartlarını yakından etkiler. Kişinin etrafındaki en ufak çevre birimi ailedir. Çevre olgusunu en yakından tanıyanlar belki de yurt dışında yaşayan bireylerdir. Yurt dışında yaşayan bireylerin birçoğu yaşadıkları yeri ve büyüdükleri çevredeki insanları ararlar. Çünkü çevredir kişinin düşünce yapısını, ahlakını, sosyal yaşam içindeki konumunu belirleyen faktör. Zaman olgusu kişi yaşamında ne kadar önemliyse ( başarılmış her durum, doğru zamanda yapılmış eylemlerin ürünüdür.) doğru yer yani çevre olgusu da bir o kadar önemlidir. Bu yüzden en önemli mantık değişim seviyesidir.

 

Davranış

 

Davranış en öz anlamıyla kişiyi kendisi yapan özelliklerdir. Kişi karakterini davranışları yoluyla yansıtır. Davranış elbette bilinçli bir şekilde ve planlı olabileceği gibi bilinçsiz ve istençsiz de olabilmektedir. Bilinçsiz davranışlarımız belli bir plan çerçevesinde yapılmadığından bazen kişi tarafından bile farkındalık hissi uyandırmayabilir. Kişi davranışlarından ibarettir, evet, ancak davranıştan kasıt yalnızca şuan kişinin yapma eğiliminde olduğu eylemler değildir. Kişinin yapmayı istediği ve amaçladığı davranışların kişiye kazandırılması noktasında nlp devreye girer. Elbette alışkanlıklardan gelen hoş olmayan davranışları değiştirmek zordur ancak imkansız değildir. Belki biraz daha fazla zamana gereksinim duyar o kadar.

 

Kapasite

 

Kapasite kişinin ilgi ve becerileri doğrultusunda sahip olduğu yeteneklerdir. Nlp bu seviyede yetenekleriniz nelerdir? Hangi alanlarda kendinizi başarılı buluyorsunuz? Hangi yetkelere sahipsiniz? Soruları ile karşımıza çıkar. Kişi yetenekleri ve becerileri doğrultusunda davranma eğilimindedir. Bu yüzden davranışlara yön verebilmenin temeli kişinin kendini tanımasına dayanır.

 

İnançlar ve Değerler

 

Herkes istese de istemese de olumlu ya da olumsuz bir inanç sistemi oluşturur kendine. Çünkü bu durum insan olmaya has bir özelliktir. İnançlarımız ve değerlerimizdir hayatımızı anlamlı kılan, hayatımıza yön veren. Bu yüzden başarının da başarısızlığın da temelinde yatan olgu aslında kişinin inanç ve değer anlayışıdır.

 

Kimlik

 

Kişi kimliği için yaşar. Şöyle bir düşünün. Günlük hayatta o kadar çok şeyi sineye çekiyoruz ki. Ama kolaysa biri kişiliğimize ufacık bir laf atsın. Elimizden geleni ardımıza bırakmıyoruz. Mesela bir ortamda bir konuyla alakalı konuşurken biri tutsun da bizim Türklüğümüze bir söz söylesin. O kişiye dünyayı dar ederiz sanırım. Çünkü insan olmanın temelindtar. İnsan, oluşturduğu kimlik ile yaşar ve oluşturduğu kimliğe saygı duyulmasını beklemek elbette bireyin en doğal hakkıdır.

 

Ruhsal Boyut

 

Ruhsal boyut kimliğin görünmeyen kısmıdır. Aslında kişinin kimliği duygu ve düşünce dünyasının ürünüdür. Duygu ve düşünce dünyası, yaşamı sorgulama ve algılama düzeyi v.b.’nin bulunduğu konum ise kişinin ruhsal boyutunu meydana getirmektedir.

 

Tavsiye Edilen Konular:

Konuyla İlgili Etiketler:

Bir Cevap Yazın