Düşünce Gücü Nedir | Degisimehazirim.com
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın
Gelişim Sözlük
 

Düşünce Gücü Nedir

Düşünce Gücü Nedir

Düşünce gücü; en basit tanımıyla, bireyin kendi zihin haritası varsayımları ile kendi ve çevresel sosyal gerçeklerini oluşturma kapasitesidir.

Düşünce gücünün temelinde yatan bulgu, insanoğluna hediye edilmiş, iradenin, gene insanoğlunun bulunduğu tüm mekan ve zamanların, gerçeklerini büyük oranda şekillendirdiği gerçeğidir.  Söz konusu olgulardan, en önemli derece etkileneni ise, bireyin tüm unsurlarıyla, kendi kimliğidir.

Düşünce gücü, insanoğluna hediye edilmiş, çift taraflı bıçak gibi nitelendirilebilir. Bıçağı, yaşamımızı kolaylaştıracak, bir çok görevin üstesinden rahatlıkla gelebilecek şekilde kullanabieceğimiz gibi, kendimize ve diğerlerine zarar verecek şekilde de kullanabiliriz.

Bir bıçağın, gücü, keskinliğinden geldiği gibi, düşüncenin de gücü, farkındalıktan gelmektedir. Farkındalık, bireyin kendi zihin söylem havuzlarının yaşamını ve çevresindeki gerçekleri oluşturduğu bilincine ulaşması ile gerçekleşir. Farkındalık sağlayan birey, düşünce sistemine, bilinçlice müdahale ederek, hedeflediği şeyler doğrultusunda en uygun zihinsel zemini hazırlama gücüne de sahip olmaktadır.

Düşünce Gücünün Bilimsel Açıklaması

21. yüzyılda kuantum fiziğinin bulgularından etkilenerek, sosyal bilimlerde, pozitivist akım yerini, post modern akıma bırakmıştır. Tüm bu değişimin, temelinde yatan bulgu; “insan zihninin oluşturduğu teorilerin, her ne kadar dış gerçeklerden etkilense de, dış gerçeklerin de bizzat teorilerden etkilendiği gerçekliğidir”

Bir diğer deyişle; insan herhangi bir olguya bakar, varsayımlar, hipotezler ve nihayetinde teoriler geliştirir, söz konusu olgu bu çerçevede isimlendirilir ve sıfatlarla donatılır. Tüm bu çerçeve, bireyin, söz konusu olguya, bakış açısını, yani algısal duruşunu belirler. Algısal duruş ise, bu olgu karşısında nasıl tepki vermesi gerektiğini, yani karar ve davranış şekillerini belirler. Bireylerin, karar ve davranışarı sonucunda, söz konusu sosyal olgu, her ne olursa olsun, bireylerin en başta geliştirdiği varsayımlar doğrultusunda şekillenmeye başlar ve teori kendi kendini gerçekleştirir. Bir sonraki adım ise, teorinin kendini güçlendirme dönemidir, ziraa, kendi beklentisi doğrultusunda şekillendirdiği, dış dünya gerçeğinin, teoriyi bizzat doğruladığını görür.

Bireysel Düzeyde Düşünce Gücü

Toplumsal düzeyde, baskın olan varsayımların, devlet ve toplumsal kimliklerini ve sonucunda, içinde bulundukları gerçekleri oluşturması gibi, bireysel düzeyde, bireyin zihin haritasının varsayımları, bireyin kendi algısal duruş, karar, davranış şekillerini ve kimliğini oluşturmaktadır.

Örnek olarak; “insanlar bencildir”, “insanlar kendi çıkarları doğrultusunda benim duygularımı ezerler”, “karşı cinsin gözü devamlı dışarıdadır” varsayımlarının baskın olduğu bir zihin haritasına sahip birey, partnerine karşı algısal duruşu, söz konusu varsayımlar doğrultusunda şekillenerek, partnerine karşı aşırı korumacı veya kontrolcü davranış şekillerini benimseme yollunu tercih etmesine neden olacaktır. Bireyin, zihinsel varsayımları, bireyin ilişki içindeki, karar ve davranış şekillerini oluşturmuş ve bu davranış şekillerini “fazlasıyla kıskanç” partner kimliği ile meşrulaştırma yolunu tercih etmiştir. Aşırı korumacı ve kontrolcü, davranışlar altında kendini rahat hissetmeyen, karşı birey ise, ilişkiyi bitirme kararı alma eğilimine girer ve diğer partner başlangıçtaki varsayımı olan “ insanlar kendi çıkarları doğrultusunda benim duygularımı ezerler” doğrulanmış gibi algılayarak, zihin haritasındaki  hatalı kodlamayı daha da pekiştirme yoluna gider.

Yukarıdaki örnekte; X bireyin, diğer insanlar hakkında, zihin haritasında ilişkilendirdiği varsayımların, bir ilişki içerisinde karşı tarafa olan davranış şekillerinin ve nihayetinde ilişkinin kendi yapısını nasıl şekillendirdiğini ve bu şeklin, ilişkinin gidişatını nasıl etkilediğini ve gidişatın da, başlangıçtaki varsayımları nasıl doğruladığını demontre etmiş olduk.

Düşünce gücü, çift taraflı keskin bir bıçaktır.

Konuyla İlgili Etiketler:

Bir Cevap Yazın