Bilinçaltı- Sayfa 2 / 7 - Değişime Hazırım - Bio Frekans Bilinçaltı Telkin CD
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın

Bilinçaltı

Bio-Frekans Subliminal Telkin CD

22 Şubat 2012
Bio-Frekans Subliminal Telkin CD

İnsanın; bilinçaltı mesajları dış kulağının duyamayacağı, fakat iç kulağının farklı frekans arlalıklarına göre titreştirilmesi sağlanarak beynin duyması (algılaması) ile hayat bulan subliminal bilinçaltı tekniğidir Bio-Frekans. İnsanların dış kulakları ile duyabileceği belirli ses frekans aralığına işitme aralığı adı verilir. Ortalama bir insanın, işitme aralığı 20Hz ile 20.000Hz dir. Bu aralıktaki ses frekanslarını ortalama insan işitebilmektedir. Bu frekans aralığının üstünde kalan sesler, dış kulak tarafından işitilememekle beraber, iç kulakta gerçekleşen titreşimler beynimize aktarılır. Bir diğer deyişle ortalama […]

tüm telkinler

Suçluluk Duygusu

17 Şubat 2012
Suçluluk Duygusu

İnsanın, herhangi bir özneye (kendisine dahil) yanlış yaptığı inancından doğan bir zihinsel eğilimdir suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu, öznede oluşan hasar veya zarardan bağımsız bir şekilde gelişmektedir. Bir diğer deyişle, yapılan veya düşünülen “şeyin” meydana getirdiği sonuç, suçluluk duygusunun oluşumunda tam efektif değildir. Suçluluk duygusu zihnin kendi söylem şablon ve tanımları içinde bir tutarsızlığın meydana gelmesi ile oluşmakta olup, dışarki dünyadan bağımsızdır. Suçluluk Duyguları, zihinde başlayarak, zihinde sürdürülen, bireyin farkındalığı dahilinde olmadan yaşamını sabote etme eğilimini […]

tüm telkinler

Akıl Oyunları – Bilinç ve Bilinçaltı

10 Şubat 2012
Akıl Oyunları – Bilinç ve Bilinçaltı

Bilinçaltı ile Bilinç arasındaki ilişki ve bunlar arasındaki güç dengesinin insan davranış ve kimlik tanımlaması üzerindeki etkisi ile ilgili doğrulayıcı bulguların ortaya çıkmasının ardından “bilinci” bir tüzel kişilik olarak değerlendirmeye başlayan psikanalitik yaklaşım, bilincin farklı koşullar altındaki davranış eğilimlerini araştırmaya başladı. Biinçaltı Diyarının Koruyucu Bekçisi: Bilinç Genel Prensipler çerçevesinde “bilinç” bilinçaltı diyarının muhafızı şeklinde davranmaktadır. Bilinçaltı diyarı, tüm yabancılara açık, liberal yapısıyla ünlü, özerk bir bölgedir. Fakat bağlı olduğu üst otoriter yapı –bilinç – bilinçaltı […]

tüm telkinler

Bir Fonksiyon ve Bir Engelleyici Olarak Bilinç – Ego –

08 Şubat 2012
Bir Fonksiyon ve Bir Engelleyici Olarak Bilinç – Ego –

“Ego içsel ve çevresel değişkenlerden insan psikolojisini koruyan bir bilinç katmanı olarak bir fonksiyondur” “Ego muhafazakar bir koruma kalkanı olarak insanın gelişim ve değişimine karşın bir engelleyici bilinç katmanıdır” Psikanalatik kuram doğrultusunda artık insanın; karar ve davranış şekillerinin sadece dış çevre enerjisi doğrultusunda değil, büyük ölçüde insanın iç dünya katmanlarının enerji dengesi doğrultusunda gerçekleştiğini bilmekteyiz. İnsanın İç Dünyası: Bilinç Katmanları Psikanalatik kuramının kurucusu Freud’un bilinç katmanlarını ele aldığı “topografik zihin modeli” gelişen nöroliji, psikoloji bilimi […]

tüm telkinler

Olumlu Düşünce Yeteneğinin Sosyal Fobi Tedavisindeki Önemi

06 Şubat 2012
Olumlu Düşünce Yeteneğinin Sosyal Fobi Tedavisindeki Önemi

“Sosyal Fobi, olumsuz kodlanmış bir beynin ortaya koyduğu, bireyin aleyhine işleyen ve onu izolasyona yönlendiren yanlış bir yol haritasıdır” Beynimizin işleyiş mekanızması bir bilgisayar gibidir. Beyninizi negatif tanımlama kodları ile doldurduğunuzda, bu kodlarla ilişkili durumlarla karşılaştığınız anda, ilgili durum bir risk faktörü şeklinde algılanacak ve beyniniz ilgili duruma karşı size “kaç” talimatını vercektir. İşte sosyal fobi sorununun serüveni beynin ne yönde pogramlandığı sorusuna cevap vererek başlamaktadır. Neden bazı bireyler rahatlıkla sosyal ortamlarda düşüncelerini dillendirebilirken, sunumlarını […]

tüm telkinler

Kendini Gerçekleştiren Kehanetler

03 Şubat 2012
Kendini Gerçekleştiren Kehanetler

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Nedir İngilizcede “self fulfilling proficiency” şeklinde adlandırılan olgunun Türkçe karşılığı “kendini gerçekleştiren kehanet” şeklinde tercüme edilir. Anlamı ise bir sosyal gerçeğin gerçekleşmesinin insan zihninin inancına , tahminine veya teorilerine, dolayısıyla beklentisine bağımlı (beklenti etkisi) olmasıdır. Kuantum fiziğinin “gözlemcinin deney üzerindeki etkisi” gibi yeni bulguları ise fizik dünyasında da, sosyal bilimlerde olduğu gibi beklenti etkisine rastlanılması oldukça etkileyicidir. Sosyal, profesyonel rutin hayatımızda, aile, şirket, devlet yönetiminde ve insan düşüncesinin olduğu tüm zaman ve […]

tüm telkinler

Algısal Duruş Programlama ile Başarı

30 Ocak 2012
Algısal Duruş Programlama ile Başarı

“Algısal Duruş; bireyin herhangi bir potansiyel hedefi ne derece arzuladığını, dolayısıyla o hedef lehinde karar verme ve aksiyona geçme olasığını belirlemektedir.” Daha önce de belirttiğimiz gibi; bireyin temsil sistemleri, yani zihin haritası; söylem şablonlarından oluşmaktadır. Söz konusu söylem şablonları ise bireyin dünyayı anlamlandırmasını sağlamaktadır. Bir diğer deyişle bireyin herhangi bir konudaki algısal duruşunu (Perceptual Position) belirlemektedir. Zengin olmak dediğim zaman, zihninizin algısal duruşu; zenginliği tanımlaması, zenginliğe olası ulaşma sürecine (külfet ve riskleri) ve zenginlik ile […]

tüm telkinler

Bilinçaltı Programlama ve Algı Üzerindeki Etkisi

25 Ocak 2012
Bilinçaltı Programlama ve Algı Üzerindeki Etkisi

Bilinçaltı programlama bireyin bilinçaltına hükmetmesini sağlayarak algısını yönledirme kaabileyetini edindiren ve sonuç olarak bireyin kendi kimliğinin dönüşümü ile sonuçlanan bir çalışmadır. İnsan, dünyasını anlamlandırmak için zihinsel söylem şablonlarına ihtiyaç duymaktadır. X olgusunu değerlendirme süreci zihin haritasında var olan ilişkili söylem şablonlarının devreye girmesi ile birlikte gerçekleşir. Zihinsel söylem şablonları, birer değerlendirme, yargılama ve sonuç çıkartma katalizatörleri gibi çalışmaktadır. Bir diğer deyişle beynin lensleridirler. Kendinizi, çevrenizi, hayatı, evreni, herhangi bir sosyal olguyu nasıl gördüğünüzü ve dolayısıyla […]

tüm telkinler

Özgüven ve Bilinçaltı

13 Aralık 2011
Özgüven ve Bilinçaltı

Özgüven insan psikolojisinin (bilinçaltının) en temel öğelerinden biri olmakla beraber bir gerekliliktir. Belli bir ölçüde kendini değerli bulmayan kişi öz kimliği ile psikolojik çatışma sürecine girerek kendisini devamlı bir psiko-sıkıntı halinde bulmaya mahkumdur. Söz konusu sıkıntı hali, bireyin rutini olabilir, normalleştirilmiş (doğal algılanan) bir psikolojik duruma dönüşüp – özgüven eksikliği – bireyin yaşamını olumsuz anlamda yönlendirir. İnsanları diğer canlılardan ayırt eden özelliklerden biri kendinin farkında olmasıdır. İnsan kendine bir kimlik oluşturur daha sonra bu kimliği […]

tüm telkinler

Mutluluğun Temel Kaynağı – Şükretmek – Düşünce Gücü

02 Aralık 2011
Mutluluğun Temel Kaynağı – Şükretmek – Düşünce Gücü

Şükretmek, olumlu düşüncenin temelini oluşturan en önemli kişisel eğilimdir.  Bu nedenle düşüce gücünün bireyin lehine işletilmesi açısından şükran eğilimi önemli rol oynamaktadır. Şükretmek elimizdeki ile mutlu olmayı, mutluluk durumu ise, elimizdekinden daha fazlasına ulaşmamız için gerekli yaşam motivasyonunun kaynağıdır. Bir diğer deyişle şükretmek; mutluluğun ve başarının kaynağıdır. Pozitif Düşüncenin Kaynağı: Şükretmek  Pozitif düşünce eğilimi, dünyaya bakış açısıdır. İçinde bulunulan duruma, elimizde olan imkanlara, etrafımızda gerçekleşen olgulara bakış açımızdır kısacası. Bakış açısı; bireyin zihin haritasının ona […]

tüm telkinler
2. sayfa gösteriliyor.1234567