Kuantum Düşünce - Değişime Hazırım - Bio Frekans Bilinçaltı Telkin CD
arkaplan
Hoşgeldiniz, ücretsiz üye olmak için tıklayın

Kuantum Düşünce

Kuantum Düşünce: Ne Düşünürsek Onu Yaşarız, Ne Düşünürsek O Oluruz!

14 Ekim 2014
Kuantum Düşünce: Ne Düşünürsek Onu Yaşarız, Ne Düşünürsek O Oluruz!

Kuantum Düşünce Yöntemi  Tam Anlamıyla Nedir Sorusuna Sosyal Bilimlerden Cevap Bizler mutlak gerçeklerin varolduğu bir dünyada, gerçeklerin peşinde koşan varlıklar mıyız, yoksa gerçekleri üreten, ürettiği gerçekleri yaşayan varlıklar mıyız? Kendimiz ve dünyamız ile ilgili varsayımlarımızın aslında gerçekte bizi ve çevremizi oluşturduğunu söyler bize içinde bulunduğumuz yüzyılın temel sosyal bilimler akımı: ‘’Constructivism’’. Kuantum düşünce tekniği veya Kuantum felsefesi, günümüzün sosyal bilimlerin sosyal olguları açıklamak için kullandığı önemli araç ‘’Constructivism’’ ile benzerlik göstermesi bir tesadüf değildir. Constructivism […]

tüm telkinler

Kuantum ile Bolluk ve Bereket Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin CD

28 Şubat 2014
Kuantum ile Bolluk ve Bereket Bio-Frekans Bilinçaltı Telkin CD

Konu zenginlik olduğunda, genelde olumsuz kültürel ve toplumsal söylemler bilinçaltını işgal eder. Söz konusu olumsuz mesajlar doğrultusunda bilinçaltımız paranın zor kazanılan bir şey olduğunu, dürüst yollardan çok para kazanılamayacağını sürekli olarak dikte eder ve kararlarımızı etkiler.  Bilinçaltımızda oluşmuş olan bu olumsuz düşünce kalıpların ana sebebi doğduğumuz günden bugüne çevremizden ve tecrübelerden edindiğimiz söylemlerden başka bir şey değildir. Bilinçaltımızda oluşmuş bu kalıplarla, kendimizi zenginlik ve paraya kapatırız. Zenginliğe kapanma süreci şu şekilde tetiklenir; Zengin Olma Fayda/Maliyet […]

tüm telkinler

Kuantum Fiziği ile Kuantum Düşünce

29 Şubat 2012
Kuantum Fiziği ile Kuantum Düşünce

Kuantum fiziğinin bulguları sadece fizik alanına değil aynı zamanda insan düşünce sisteminin ürettiği sosyal gerçekleri inceleyen sosyal bilim alanında da büyük etkiye sahiptir. Kuantum fiziği, fizik ile felsefenin, bir diğer deyişle fizik ile insan düşünce gücünün iç içe geçtiği bir bilimdir. Bu akımın gerçekliği ise, kuantum fiziğinin “ herşeyin bir bütünün parçaları, herşeyin bir özün üretimi olduğu” bulgusuna dayanmaktadır. Yani, düşünce yetisi ile donatılmış insan, düşüncesini orataya koyduğu andan itibaren, fiziki ve sosyal gerçeği etkilemektedir… […]

tüm telkinler

Kuantum İyileşme

28 Şubat 2012
Kuantum İyileşme

Kuantum iyileşme, bireyin karşılaştığı herhangi bir fiziksel veya ruhsal probleme yönelik, bireyin bu rahatsızlığı ortaya çıkarıcı zihinsel harita kaynaklarını ele alır ve bu nedenlere yönelik bütünsel bir kuantum terapisini arz eder. Kuantum düşüncenin temelinde yatan prensip; “insan yaşamında hiç bir şeyin nedensiz gerçekleşmediği ve insanın kaderinin tayin edildiği kaynağın, insanın düşünce gücünü aktive eden zihin haritası olduğudur”. “Söz konusu, düşünce gücü ve bunu kullanan araç zihin, insanın lehine de aleyhine de işleyebilmektedir… önemli olan bu […]

tüm telkinler

Kuantum Kodlama Nedir

27 Şubat 2012
Kuantum Kodlama Nedir

Kuantum kodlama, kuantum düşünce yönteminin teknik açıdan uygulamasında kullanılan kuantum olumlamalarının, bireyin kendi iradesi ile sistemli bir çalışma yaparak zihnini yeniden programlaması karşılığında kullandığımız bir terim olarak ortaya çıkmıştır. Zihnin yeniden, bireyin lehinde programlanması amacını taşıyan kuantum kodlama, bilinçaltı çalışma şekline paralel oluşturulan, bilinçaltı pozitif mesajların sistemli tekrarı ile gerçekleşmektedir. Birey olumlaları kullanarak, zamanla dünya algısını oluşturan zihin haritasını farklılaştırır, söz konusu zihinsel dönüşüm ise, bireyin kararlarıda, davranış şekillerinde değişime yol açarak nihayetinde bireyin kimliğini […]

tüm telkinler

Kuantum Düşünce Yöntemi Nedir

27 Şubat 2012
Kuantum Düşünce Yöntemi Nedir

Kuantum düşünce yöntemi, bireyin kendi sosyal gerçeklerini, kendi düşünce gücü ile oluşturduğunun farkındalığına ulaşması sonucu, bilinçaltına bilinçli ve sistemli bir şekilde hükmetmeyi prensip edinerek, zihin haritasını kendi özvarlığı lehinde programlamasına yönelik eylemler bütünün temsil ettiği bir düşünce sistemidir, bir yaşayış şeklidir. Kuantum Düşünce Yönteminin temelini, kuantum fiziğinin en önemli bulgusu olan; gözlemcinin veya düşünen varlığın fiziki ve sosyal dünya gerçeklerini şekillendirme gücü yatmaktadır. Bir diğer deyişle; kuantum fiziğinin bulguları, düşüncenin yaratıcı gücünü kanıtlamış ve kuantum […]

tüm telkinler

Kendini Gerçekleştiren Kehanetler

03 Şubat 2012
Kendini Gerçekleştiren Kehanetler

Kendini Gerçekleştiren Kehanet Nedir İngilizcede “self fulfilling proficiency” şeklinde adlandırılan olgunun Türkçe karşılığı “kendini gerçekleştiren kehanet” şeklinde tercüme edilir. Anlamı ise bir sosyal gerçeğin gerçekleşmesinin insan zihninin inancına , tahminine veya teorilerine, dolayısıyla beklentisine bağımlı (beklenti etkisi) olmasıdır. Kuantum fiziğinin “gözlemcinin deney üzerindeki etkisi” gibi yeni bulguları ise fizik dünyasında da, sosyal bilimlerde olduğu gibi beklenti etkisine rastlanılması oldukça etkileyicidir. Sosyal, profesyonel rutin hayatımızda, aile, şirket, devlet yönetiminde ve insan düşüncesinin olduğu tüm zaman ve […]

tüm telkinler

Olumlu Düşünce Gücü

15 Kasım 2011
Olumlu Düşünce Gücü

Etrafınızdaki herşey, kendiniz de dahil düşüncenizin ürünüdür. Olumlu düşünce, olumlulukları, olumsuz düşünce ise olumsuzlukları bir araya getirme gücüne sahip birer araçlardır. Düşünce gücü; Yetenekli ve başarılı olduğunuza inanıp, yetenekli ve başarılı olduğunuzu düşünürseniz, yetenekli ve başarılı olursunuz. Tersinin gerçekleşmesi mümkün olmaz. Ne düşünürseniz onu yaşarsınız, ne düşünürseniz o olursunuz. Düşüncenin gücü nerden gelir?Düşüncenin gücü, sosyal gerçekleri yaratabilme gerçeğinden gelir. Bunu şu şekilde açıklığa kavuşturalım.Ben güçlü ve yetenekli bir bireyim düşüncesini varsayımınız olarak bilinçaltınıza kabul ettirdiğiniz andan […]

tüm telkinler

Kuantum Düşünce Yöntemi: Pozitif ve Negatif Temel İnançlar

12 Ekim 2011
Kuantum Düşünce Yöntemi: Pozitif ve Negatif Temel İnançlar

İnsan doğası tümüyle pozitif temel inançlarla paralel işleyebilecek kapasitede, yani evrenle bir bütün olarak harmoni içinde yaşayabilmektedir. Söz konusu harmoni, insanın ruhunun sonsuz gücünü görebilmesi demektir. Özgüven, özsaygı, sevgi, sıcaklık, mutluluk ve başarıdır. Bu gerçeğe rağmen neden negatif temel inançlarla dolu ( negatif çekirdek inançlar ), mutsuz başarız ve evrenle bir bütün olarak yaşayamama söz konusudur? Bu sorunun cevabını verebilmek için zihnimize çocukluğumuzdan bugüne bilinçaltı düzeyinde kendimiz ve çevremiz ile ilgili kodladığımız/kodlattırdığımız pozitif ve negatif […]

tüm telkinler

Kuantum Düşünce Yöntemi ve Cinsellik ile İlgili Temel İnançlar

16 Temmuz 2011
Kuantum Düşünce Yöntemi ve Cinsellik ile İlgili Temel İnançlar

Negatif Bilinçaltı Kodu: ” Cinsellik kötü, ayıp ve günahtır, cinsel arzularımı hissediyorum, cinsellik kötü birşeydir, dolaysıyla ben kötüyüm” Pozitif Bilinçaltı Kodu: ” Ben cinsel arzulara sahip, ruhsal bir varlığım”, “Cinsel arzu doğamdır, doğam eksiksiz ve iyidir, cinsel arzularımı hissetmem iyidir dolayısıyla ben iyiyim” Cinsellik, küçük yaşlardan itibaren, genelde ayıp veya günah şeklinde niteledirilen insanın doğal arzu eğilimidir. Daha küçük yaşlarda, cinsel organ ve cinsellik ile ilgili konu açıldığında, karşılaşılan tepki, cinselliğin kötü, olumsuz, ayıp veya […]

tüm telkinler
1. sayfa gösteriliyor.12